Sæsonen 2006 vil byde på en række banebrydende ændringer af JBUs børnefodbold-aktiviteter.

Vi har taget de første syv skridt til at skabe en mere naturlig sammenhæng mellem børnene og fodboldspillets dimensioner.

Bl.a. ved at satse på spil, som giver flere boldberøringer pr. spiller, flere skud på Mål, flere driblinger/finter, flere 1 mod 1 situationer o.s.v.

Alt sammen noget som skal være med til at udvikle børnene til teknisk dygtige spillere - og fastholde deres glæde ved fodboldspillet.

På JBUs delegeretMøde i Herning lørdag d. 7. januar bakkede de i alt 116 fodboldklubber op om JBUs oplæg, som medfører følgende konkrete ændringer for sæsonen 2006:


1) Poder/Podepiger skal frem over spille 3:3

fordi mindre banestørrelser passer bedre til denne aldersgruppes fysiske niveau.

fordi færre spillere på banen involverer børnene mere i spillet og derved fremmer deres tekniske udvikling.

3:3 spillet for Poder/Podepiger i JBU afvikles som følger:

Boldstørrelse: 3

Banestørrelse: Ca. 20 x 20 meter

Målstørrelse: 1,5 x 1 meter (eller lignende)

Stævner: Max. 3 stævner forår og 3 stævner efterår

Antal kampe: 2-3 kampe pr. stævne

Spilletid: 2 x 6 minutter

Indskiftningsspillere: Så få som muligt - ingen spillere bliver bedre af at stå udenfor

Kampleder: En forælder eller leder fra en af de deltagende klubber


2) Yngste Mikroput/Yngste Mikroputpiger skal frem over spille 5:5

fordi mindre banestørrelser passer bedre til denne aldersgruppes fysiske niveau.

fordi færre spillere på banen involverer børnene mere i spillet og derved fremmer deres tekniske udvikling.


3) Der sættes begrænsning på antal stævner i ældste Mikroput/ældste Mikroputpiger

fordi der også skal være god tid til at prioritere den løbende træning.


4) Der udbydes kun een række pr. årgang i foråret i Poder/Podepiger og Mikroput/Mikroputpiger

fordi det er for tidligt at niveaudele i disse årgange.

fordi både dygtige og mindre dygtige spillere har behov for at være og spille sammen.

fordi de mindre dygtige spillere lærer ved at se, hvordan de dygtige spillere laver en dribling/finte.

fordi de dygtige spillere skal have tid og plads til at udvikle driblinger/finter, men hvis de hele tiden bliver presset, bliver det for svært for dem at lykkes og dermed udvikler de ikke de svære detaljer.

fordi vi skal give tid og plads til eksperimenter og skabe miljøer, hvor det er OK at lave fejl.


5) Jysk Mesterskab for Miniput og Miniputpiger afskaffes - gældende fra udendørssæsonen 2006

fordi det er for tidligt at spille om mesterskaber i denne aldersgruppe.

fordi resultaterne skal nedtones i børnefodbolden.


6) Der indføres stævneform for Poder/Podepiger og Mikroput/Mikroputpiger

fordi børnene har mere ud af at deltage i stævner - både socialt og fodboldmæssigt.

fordi der ved enkeltkampe i højere grad bliver fokuseret på resultatet.


7) Det bliver muligt for et hold at indsætte en ekstra spiller på banen i 3:3, 5:5 og 7:7, hvis man er bagud med 3 Mål eller mere
fordi vi ønsker at undgå meget store nederlag/sejre.

Find Os På Facebook


Hovedsponsor Fodbold(Ungdom)Hovedsponsorer Fodbold(Senior)
Hovedsponsor Håndbold


 


Sponsorer klubdragt


Hvidbjerg Vinduet A/S
Kappelvej Værksted
Spar
Revision Limfjorden
Jensby tømrer
Støtteforening


Web Sponsorer


 


Få kort og rutebeskrivelse til TIFs anlæg