Endelig efter to ekstraordinære generalforsamlinger lykkedes det Thyholm Idrætsforening at find en ny formand, så man undgik det kedelige punkt - nedlæggelse af foreningen.

På den anden ekstraordinære generalforsamling kunne den nu afgående formand, Jakob Fuglsang, byde velkommen til en lidt større forsamling end til sidste ekstraordinære generalforsamling. Lars Fonager blev valgt til aftenens dirigent og gik straks over til punktet med forslag til kandidater. Forarbejdet til valg af formand var denne gang gjort så godt, at der blev tre bragt i forslag, hvoraf den ene dog udtrykte ønske om, ikke at blive stemt på.

Valget gav til resultat, at Karen Borgholm fik flest stemmer og dermed valgt som ny formand, som den første kvinde i foreningens snart 75 årige historie.

Den afgående formand ønskede Karen Borgholm til lykke med valget og takkede for sine egne gode oplevelser i foreningen og ønskede den held og lykke fremover. Jakob Fuglsang fik tak med på vejen for sin indsats som formand i de sidste fire år af Poul Hedevang, som udtrykte håb om, at de stadig måtte trække på ham ind imellem. Kassereren Hans Odgaard takkede for det gode samarbejde med den afgående formand og fortalte, at Jakob Fuglsang var den femte formand, som han havde "slidt" op.

Karen Borgholm takkede for valget og trak straks i arbejdstøjet, idet der under eventuelt kom forslag om at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til, hvordan foreningens 75 års jubilæum skal fejres til næste år.

Kilde: Thyholm Avis - AF

Find Os På Facebook


Hovedsponsor Fodbold(Ungdom)Hovedsponsorer Fodbold(Senior)
Hovedsponsor Håndbold


 


Sponsorer klubdragt


Hvidbjerg Vinduet A/S
Kappelvej Værksted
Spar
Revision Limfjorden
Jensby tømrer
Støtteforening


Web Sponsorer


 


Få kort og rutebeskrivelse til TIFs anlæg