Thyholm Idrætsforenings hovedbestyrelse har nu udformet en stillingsbeskrivelse for formandens arbejde, og håber så ad den vej, at én får lyst til at påtage sig jobbet og dermed være med til at bevare foreningen.

Af jobbeskrivelsen fremgår det også, at hovedbestyrelsen vil bestræbe sig på at få tilknyttet en sekretær, således at denne varetager de mere administrative funktioner såsom Mødeindkaldelser, referater med videre og på den Møde aflaste formanden.

Det fremgår også af annoncen, at der er flere muligheder, alt efter hvor meget tid, en kommende formand mener at kunne afsætte til posten.

Senest den 18. maj vil det vise sig om Thyholm Idrætsforenings hovedbestyrelses efterlysning har givet bonus.

Kilde: Thyholm Avis - AF


Stillingsbeskrivelse for formanden

Formandens opgaver:
Afholde 4 årlige Møder i hovedbestyrelsen.
Hovedbestyrelsen består af formand, kasserer samt udvalgsformænd for Håndbold, fodbold og volleyball.
Deltage i Idrætsforeningens årlige generalforsamling.
Repræsentere TIF udadtil (f.eks. overfor kommunen)

Formanden for mulighed for at:
Igangsætte og være med til at skabe aktiviteter (både sportslige og sociale), der fremmer trivsel og fællesskab for børn og voksne i klubben.
Være med til at præge arbejdet i Idrætsforeningen såleds at både børn og voksne får positive oplevelser og føler, det er sjovt at komme i klubben.

 

Den nye formand for TIF får selv mulighed for at bestemme hvor meget, han eller hun vil lægge i jobbet som formand. Såfremt man ønsker at bruge meget tid på jobbet, er alle de ovennævnte opgaver meget aktuelle. Ønsker man derimod at bruge mindre tid på formandsposten og lægge hovedvægten af sin indsats i de obligatoriske opgaver, er stillingen ikke særligt tidskrævende.

Hovedbestyreslen bestræber sig på, at der tilknyttes en sekretær til hovedbestyrelsen til varetagelse af de mere administrative funktioner (f.eks. Mødeinkaldelser og Mødereferater), såledse at dette ikke er formandens opgaver.

Såfremt dette har vakt din interesse, og du ønsker at vide mere om stillingen som formand, kontakt da en fra hovedbestyrelsen:

Hans Odgaard 9787 1066

Mona Jepsen 9787 1620

Dorte Jensen 9787 1677

Jacob Fuglsang 9787 5767

Find Os På Facebook


Hovedsponsor Fodbold(Ungdom)Hovedsponsorer Fodbold(Senior)
Hovedsponsor Håndbold


 


Sponsorer klubdragt


Hvidbjerg Vinduet A/S
Kappelvej Værksted
Spar
Revision Limfjorden
Jensby tømrer
Støtteforening


Web Sponsorer


 


Få kort og rutebeskrivelse til TIFs anlæg